Verloskundigenpraktijk Gent

Wij begeleiden zwangere vrouwen vanaf hun eerste bezoek tot bij de bevalling. Wij zijn daarom steeds bereikbaar. We komen (als een van de weinigen) ook zelf voor de bevalling van onze patiënten, ongeacht uur en dag.

Verloskundige zorgen bij kinderwens

Proficiat met uw voornemen een kind ter wereld te brengen! Een kindje krijgen is misschien wel het meest unieke wat in je leven kan gebeuren. Het is daarom een goed idee ter voorbereiding op dit grote moment om al eens op de praktijk langs te komen. Daar beantwoorden we al uw vragen en kunnen we uw immuniteit nagaan tegen de belangrijkste infecties. Eventueel dienen een aantal vaccinaties hernieuwd te worden. Op die manier kan u zichzelf heel wat problemen besparen. Het belangrijkste is uw levensstijl: als deze evenwichtig is, heeft u meer kans dat uw bevalling vlot verloopt en uw kind gezond zal zijn.

Verloskundige zorgen bij zwangerschap

Tijdens de zwangerschap controleren we of alles goed verloopt. Bij elk bezoek controleren we uw bloeddruk, gewicht en urine. Daarnaast doen we op regelmatige tijdstippen een echografie ter prenatale screening.

Een zwangerschap duurt 40 weken, te beginnen vanaf de eerste dag van uw laatste regels. In het begin zien wij u graag om de 4 weken, en naar het einde toe iets frequenter.

Bij uw eerste bezoek zal een echografie gebeuren om te kijken hoever u reeds zwanger bent, is de zwangerschap goed ingenesteld in de baarmoeder, klopt het hartje en hoeveel vruchtjes zijn er te zien.

Een eerste screeningsechografie is voorzien tussen 11 en 14 weken. Hierbij wordt de groei geëvalueerd. Indien U dit wenst, kan ook de dikte van de nekplooi gemeten worden.

Gecombineerd met een bloedname, uw leeftijd en een aantal andere specifieke gegevens, levert dit een risicoberekening op voor mongolisme (syndroom van Down of trisomie 21).

Een tweede screeningsechografie is voorzien tussen 20 en 22 weken. Hier wordt de groei en de aanleg van alle organen nauwkeurig nagegaan. Tevens kan op deze zwangerschapsduur het geslacht gezien worden.

Een derde screeningsechografie wordt voorzien tussen 30 en 33 weken om de groei van de foetus na te gaan.

Tussenin kan indien gewenst of op medisch indicatie ook nog een (3D-)echografie gebeuren.

Dit alles is nodig om u van een voorspoedige zwangerschap te verzekeren zodat u rustig en zonder zorgen van uw zwangerschap kan genieten.

Tevens worden er op regelmatige basis infosessies georganiseerd in ons ziekenhuis met informatie omtrent prenatale begeleiding, borstvoeding, begeleiding arbeid en bevalling en een rondleiding op onze verloskamer. Voor bijkomende informatie en data van de infosessies kan u steeds terecht op het telefoonnummer 09/224.63.00.

Verloskundige zorgen bij de bevalling

De bevalling is het "moment suprème", waar we met elkaar naar toeleven. Het moment dat jullie baby geboren zal worden! Is het een jongen of een meisje? Hoe ziet hij of zij eruit? Is de baby gezond? Vragen die beantwoord worden als de baby geboren is. Voordat het zover is, moet er nog wel een "klusje" geklaard worden: de bevalling. Daarom willen wij er voor u zijn om alles in goede banen te leiden.

Verloskundige zorgen aan het kraambed en erna

Tijdens uw verblijf op de materniteit komt uw gynaecoloog dagelijks langs om te kijken of alles goed gaat met u en uw baby.

Op zoek naar een verloskundigenpraktijk?

Indien u in het Gentse wil bevallen in de best mogelijke omstandigheden, bent u meer dan welkom op onze verloskundigen praktijk! Contacteer één van onze gynaecologen voor meer informatie.

© 2017 Gynaecologen Gent. Alle rechten voorbehouden. YourCoach Coaching.