Curettage

Een curettage is een kleine gynaecologische ingreep om een diagnose te stellen bij bepaalde klachten of om miskraamweefsel uit de baarmoeder te verwijderen. Dit is een vaak uitgevoerde operatie bij een vrouw.

Een curettage komt erop neer dat een aangetast oppervlak, in de gynaecologie de baarmoeder, wordt schoongemaakt met een curette, een soort scherp lepeltje. Om een curette via de baarmoederhals in de baarmoeder te krijgen, moet de baarmoederhals eerst geopend of 'gedilateerd' worden. Daarom noemt men deze procedure 'dilatatie en curettage'.

Anatomie van de curettage

De baarmoederwand heeft drie lagen. De binnenste daarvan bestaat uit een slijmvlies. Dit wordt normaalgezien afgestoten tijdens de menstruatie. Tijdens de curettage schraapt de gynaecoloog een laagje slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder, om dit te laten onderzoeken.

Mogelijke redenen voor een curettage

Een curettage kan om verschillende redenen de aangewezen ingreep zijn:

  • Sterk of onregelmatig bloedverlies
  • Poliepen
  • Myoom of 'vleesboom'
  • Incomplete miskraam
  • Na de bevalling
  • Baarmoederslijmvlieskanker

Curettage: toepassingen

Een gynaecoloog kan op verschillende wijzen een curettage uitvoeren. De voornaamste zijn:

  • Baarmoederslijmvliesweefsel dat er verdacht uitziet verzamelen voor microscopisch onderzoek. Deze vorm van curettage gebeurt onder lokale narcose.
  • Microcurettage: het wegnemen van baarmoederslijmvliesweefsel dat te dik is. Hiervoor is geen narcose nodig.
  • Zuigcurettage: het wegnemen van weefsel uit de baarmoeder met een zuigbuisje verbonden aan een zuigslang. Dit wordt veelal gebruikt bij een abortus provocatus of een spontane abortus waarbij er zwangerschapsweefsel achterblijft. Afhankelijk van de grootte van de ingreep zal men lokale of algehele verdoving toedienen.

Curettage nodig?

Consulteer ons vandaag voor een snelle en verzorgde curettage. Of kom op consultatie om uw situatie te laten onderzoeken. Onze gynaecologen opereren in het Sint-Lukasziekenhuis te Gent.

© 2017 Gynaecologen Gent. Alle rechten voorbehouden. YourCoach Coaching.